Kalite Politikaları ve Sürdürülebilirlik

KALİTE POLİTİKASI

Misyonumuz

Misafir odaklı hizmet anlayışını benimseyen; güvenilir, verimli ve yenilikçi bir şirket olmak.

Değerlerimiz

Misafir Memnuniyeti Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız

Çevre Yönetim Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.

Bunu üç boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi atık yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi ambalaj atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.

Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması; hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm / geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece “Wyndham Grand İzmir Özdilek ‘’ değil, “Wyndham Grand İzmir Özdilek” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.

Tesisimiz oluşan ve madde 5’te belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.

Tehlikeli Atıklar

15 01 10 – Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” tanımındaki atıklar, lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

13 02 08 – Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları tanımına göre atık yağlarımızı “Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi” ile sınıflandırılmakta ve geri kazanım sürecine destek verilmektedir.

16 06 01 - Kurşunlu piller evsel atıklardan ayrı toplanmakta olup, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.

20 01 21 – Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar, katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

20 01 26 – Sıvı ve katı yağlar, tanımına göre bitkisel atık yağlarımız düzenli olarak özel bidonlarda depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

20 01 35 – Tehlikeli parçalar içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar, katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.

Enerji Politikamız

Taahhütlerimiz

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

Wyndham Grand İzmir olarak "Şehrin En iyi Oteli" sloganıyla misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, kalitesi kadar sürdürülebilir olmasını da önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yeşilin ve mavinin her tonunu gelecek nesillere bırakabilmek adına sorumluluk alıyor, tüm dünyada uygulanan "Wyndham Green" programının bir parçası olarak sürdürülebilir yaşama katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla;

Daha fazla bilgi için https://corporate.wyndhamhotels.com/social-responsibility/

İklim Krizi (Kuraklık) kapsamında “World Resources Institute” tarafından hazırlanan Water Risk Atlas için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Site ana sayfası için https://www.wri.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yaban hayatı avcılığı, tüketimi ve ticareti ile ilgili tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden türetilen yasa dışı ürünler ve hediyelik eşyaların satın alınmasından kaçınılması kapsamında bilgilendirme için https://www.iucn.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Hakları

Kadın Hakları

Çocuk Hakları

Kurumumuzda çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve çocukların maruz kalabileceği durumlar ile alakalı olarak eğitimler verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sosyal Sorumluluk

Özdilek Holding olarak Özdilek Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık, sosyo kültürel ve çevre alanlarında desteklerimiz sürekli olarak devam etmektedir.

Yeşil Satın Alma Politikası

Wyndham Grand İzmir Otel ve Wyndham Grand İstanbul Otel olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu doğrultuda sürdürülebilir çevre ve turizm politikalarımız aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Wyndham Grand İzmir Özdilek 2023 Sürdürülebilir Turizm Raporu