• Rezervasyon
  • Giriş TarihiRezervasyon

   Çıkış TarihiRezervasyon

   OdaRezervasyon

   YetişkinRezervasyon

   ÇocukRezervasyon

Giriş Tarihi     
Çıkış Tarihi  
Oda
Yetişkin
Çocuk
Kalite ve Çevre Politikası  
Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Politikamız

Kaliteyi doğru tanımlamak:

 • Kalite, bir yaşam tarzıdır.
 • Hepimizin görevidir.
 • Misafirlerimize karşı sorumluluğumuzdur.

İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.
Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.
Standartlara uygun üretim yapmak.
"Misafir varsa biz varız" düşüncesiyle hizmet standartlarımızı "misafir memnuniyeti" üzerine kurmak.
Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.
Sürekli gelişmek.
Yapılan her çalışmanın "Türkiye' nin gelişmesi “demek olduğunun ve "dünyaya katma değer sağladığının" bilincinde olmak.
Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

 

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği konularda sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan; öncü, dinamik ve lider şirketlerden biri olmak.

 

MİSYONUMUZ

Misafir odaklı hizmet anlayışını benimseyen; güvenilir, verimli ve yenilikçi bir şirket olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Yenilikçi olmak
 • İleri görüşlü olmak
 • Misafir ve kalite odaklı olmak
 • Güvenilir ve dürüst olmak
 • Çalışkan olmak
 • Takım çalışmalarına inanmak
 • İnsanlara değer vermek ve güvenmek


Misafir Memnuniyeti Politikamız

Misafirlerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.
Tüm çalışanlarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.
Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak, takibini sağlamak.
Objektif ve misafir odaklı olmak.
Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.
Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.
Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.Gıda Güvenliği Politikamız

Misafirlerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak. 
Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak. 
Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 22000 sisteminin gereklerini yerine getirmek. 
Sistemin sürekli gelişmesi için gerekli altyapıyı kurmak ve kaynakları sağlamak. 
Kontrol disiplini ve etkili iletişim ile gıda güvenliğini sağlamak. 
Tüm çalışanlarımıza, gıda güvenliği bilincinin artırılması için ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek ve gıda güvenliği kültürünü benimsetmek. Çevre Yönetim Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu olarak, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.

Bunu 3 boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi Atık Yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık Yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Ambalaj Atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.

Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.Çevre Yönetim Sistemi

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece“Wyndham Grand İzmir Özdilek ‘’ değil, “Wyndham Grand İzmir Özdilek” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.

Tesisimiz oluşan ve madde 5’ de belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.Enerji Politikamız

Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak. 
Ürün ve hizmetleri planlarken ve temin ederken enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak. 
Yasal şartlara uygun çalışmak. 
Enerji verimliliği ve tasarruf bilincimizi sürekli geliştirmek. 
Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek şirketimizin başarısını artırmak. 
Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliğe (çevrenin korunmasına) katkı sağladığının bilincinde olmak. Yenilikçi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak kullandığımız enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak.

Taahhütlerimiz

Enerji verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uygun çalışmak. 
Enerji tüketimi, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tüm personel ve müşterilerimizde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak. 
Tüm süreçlerimiz için enerji takibini yapan sistematik bir altyapı oluşturarak, enerji tüketimlerini kendi içlerinde kıyaslamak ve düzenli olarak gözden geçirmek. 
Dışa bağımlı olan enerji kaynaklarını ve tüketimlerini bundan arındıracak şekilde gerekli altyapı ve tesis planlamalarını yaparak en kısa sürede gerçekleştirmek. 
Enerjiye dayalı tüm süreçleri sürekli iyileştirmek.
Tehlikeli Atıklar


“15 01 10 – Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar” tanımındaki atıklar, lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir. 
“13 02 08 – Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları” tanımına göre atık yağlarımızı “Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi” ile sınıflandırılmakta ve geri kazanım sürecine destek verilmektedir.
“16 06 01 - Kurşunlu Piller” evsel atıklardan ayrı toplanmakta, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.
“20 01 21 – Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
“20 01 26 – Sıvı ve katı yağlar” tanımına göre bitkisel atık yağlarımız düzenli olarak özel bidonlarda depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
“20 01 35 – Tehlikeli parçalar içeren ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı depolanmakta ve lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.Sürdürülebilir Yönetim Sistemi

Wyndham Grand İzmir Özdilek olarak "Şehrin En İyi Oteli" sloganıyla misafirlerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin, kalitesi kadar sürdürülebilir olmasını da önemsiyoruz.Dün olduğu gibi bugün de yeşilin ve mavinin her tonunu gelecek nesillere bırakabilmek adına sorumluluk alıyor, tüm dünyada uygulanan "Wyndham Green" programının bir parçası olarak sürdürülebilir yaşama katkıda bulunuyoruz.Bu amaçla

 

* Oda ve süitlerimizde, Özdilek Ev Tekstili, Qualitasspa'da Sadem organik tekstil ürünleri kullanılmaktadır. "Eco Friendly Housekeeping" sürecimizle ihtiyaç olmayan durumlar için tekstil değişimini engelleyerek daha az su ve kimyasal tüketmeye teşvik ediyoruz.

* Çevreye duyarlı geziler için misafirlerimize ücretsiz bisiklet hizmeti sunuyoruz.

* Sosyokültürel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile kültür sanat alanında bireylerin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlarken çocukların gelişimini drama atölyeleri ile destekliyoruz.

* Çevresel sorumluluğumuz kapsamında, Özdilek Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat Vakfı aracılığı ile sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek için TEMA işbirliği ile bugüne kadar 80 bin fidanı toprakla buluşturarak daha yeşil bir dünya için çalışıyoruz.*Karbon ayak izimizi takip ederek azaltma yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda tüm aydınlatmalarımızı LED ürünler ile sağlıyor, enerjimizi trijenerasyon sistemimizle destekleyerek daha verimli kullanıyor ve ısıtma sistemimizde jeotermal enerji kullanıyoruz.

* Adil ticaret kapsamında ürün tedarik ağımıza yerel firmaları dahil ediyor, bölgesel kalkınmayı destekliyoruz.

* "Sıfır Atık" süreci çerçevesinde, atık azaltmak ve israfı önlemek adına çalışmalar yapıyor, atıklarımızı lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor, gıda atıklarımız HAYTAP işbirliği ile can dostlarımıza ulaştırıyoruz.

* Çalışma arkadaşlarımıza, sürdürülebilirlik hedeflerimizi desteklemek ve geliştirmek adına eğitimler veriyor, sürdürülebilirliği çevremizden başlayarak hayatın içinde yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturuyoruz.

Daha fazla bilgi için https://corporate.wyndhamhotels.com/social-responsibility/

 

 • İklim Krizi (Kuraklık) kapsamında “World Resources Institute” tarafından hazırlanan Water Risk Atlas için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Site ana sayfası için : https://www.wri.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • İzmir kültür, sanat ve etkinlikler için https://www.visitizmir.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Yaban hayatı avcılığı, tüketimi ve ticareti ile ilgili tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden türetilen yasa dışı ürünler ve hediyelik eşyaların satın alınmasından kaçınılması kapsamında bilgilendirme için https://www.iucn.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Hakları
Amacımız insan haklarının ve temel özgürlüklerin tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çerçevesinde, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yoksulluk, açlık, cinsiyet eşitsizliği, ırk, inanç, iklim krizi ve ayrımcılığın önüne geçebilmektir. 
Etik kriterlerin sürekliliğini sağlamak adına işe alımda personel seçiminin; teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul etmek, işe alım aşamasından başlayarak ayrımcılık ve taciz - kötü muamelenin engellenmesi sağlamak.
Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemek, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamak.
Çalışanlarımızın sosyal güvenlikten faydalanmasını, tam ve zamanında ücret hak edişi almasını sağlamak.
Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için anket gibi geri bildirim teknikleri kullanmak.  

Kadın Hakları
Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve eşit işe eşit ücret politikası ile hareket etmek. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı oluşturmak.
Kadınların şirket yönetiminde olmasını desteklemek.
Kadınların istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira, mobing vb. durumlara maruz kalmasına hiçbir şekilde müsaade etmemek. Onların dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olarak varlıklarını desteklemek.

Çocuk Hakları
Kurumumuzda çocuk işçi çalıştırılmamakta olup, çocukların maruz kalabileceği durumlar ile alakalı olarak eğitimler verilmektedir. (İK)

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Ulusal ve uluslararası ölçekte iş sağlığı ve güvenliği konusunda performansımızı sürekli olarak geliştirmek.
İş yerimizde işe başlayan her çalışanın, İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi almasını sağlamak. İş kazası geçiren personellere yeniden İSG eğitimi vermek. Ayrıca her personelin kişisel koruyucu kullanmasını sağlamak. 
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve artırılması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinde; çalışanların, çalışan temsilcilerinin ve tüm paydaşlarımızın katılımını, iletişimini, danışmasını temin etmeyi desteklemek.


Sosyal Sorumluluk
Özdilek Holding olarak Özdilek Vakfı aracılığıyla eğitim, sağlık, sosyokültürel ve çevre alanlarında gerçekleştirilen projelerle ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkı sağlıyoruz.Yeşil Satın Alma Politikamız

Wyndham Grand İstanbul Levent ve Wyndham Grand İzmir Özdilek olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun farkındalığıyla faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz sürdürülebilir çevre ve turizm politikalarımızı aşağıda paylaşıyoruz.

Enerji performansı ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek ekipman, ürün ve hizmetlerin satın alınması hedeflenmektedir. Böylece daha az enerji tüketimi ve sera gazı salınımı gerçekleşerek, çevresel ve ekonomik kazanç artırılacaktır.
• Tedarikçi seçimlerimizde, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeler tercih edilmektedir.
• Satın alma süreçlerinde yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülmüş ve iade edilebilir ürünler seçilmektedir.
• Gerekli koşulların sağlanması durumunda yerel tedarikçiler ile çalışılmaya önem verilmektedir.
• Satın alma süreçlerinde plastik ambalajlı ürünlerin alımlarının en az seviyede tutulması hedeflenmektedir.
• Çevre sertifikalı, tehdit altındaki türlerin kullanımını ve satışını yasaklayan tedarikçilerle çalışılmaya özen gösterilmektedir.
• Satın alma süreçlerinde tedarikçilerimiz çevresel ve sosyal performansları açısından değerlendirilmektedir.
• Gereksiz satın almanın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
• Ulusal Çevre Mevzuatı’na tam olarak uyulması ve uluslararası mevzuat güncel olarak takip edilmesi sağlanmaktadır.
• Atık yönetiminin kontrol altında tutularak azaltılması ve bu atıkların çeşitlerine göre işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
• Enerji ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. 
• Su tüketimi konusunda bilinçli hareket ederek tüketimin en alt seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir. 
• Çevre korunması ve atıkların geri dönüşüm çeşitlerine göre ayrıştırılması konusunda bilinçlendirmeyi artırmak adına eğitimler verilmektedir.
• Sürdürülebilir Yönetim Politikaları’nı izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.

Hakkımızda | Genel Bilgi | Kalite ve Çevre Politikası | İnsan Kaynakları | Değerlendirme Anketleri | Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması PolitikamızAndroid ve IOS Uygulamalarımız Yayında!

Android AppStore

Wyndham


Wyndham Grand İzmir Özdilek modern çizgilere sahip olmanın yanında deniz ve doğa manzarası sunan oda ve suitlerle misafirlerine konforlu konaklama sunmaktadır.
İnciraltı Cad. No:67 35340 Balçova İzmir, TÜRKİYE
+90 232 2921300Özdilek Holding