• Rezervasyon
  • Giriş TarihiRezervasyon

   Çıkış TarihiRezervasyon

   OdaRezervasyon

   YetişkinRezervasyon

   ÇocukRezervasyon

Giriş Tarihi     
Çıkış Tarihi  
Oda
Yetişkin
Çocuk
Kalite ve Çevre Politikası  
Kalite ve Çevre Politikası

 1. Kalite Politikamız

Kaliteyi doğru tanımlamak:

 • Kalite, bir yaşam tarzıdır.
 • Hepimizin görevidir.
 • Misafirlerimize karşı sorumluluğumuzdur.

İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.
Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.
Standartlara uygun üretim yapmak.
"Misafir varsa biz varız" düşüncesiyle hizmet standartlarımızı "misafir memnuniyeti" üzerine kurmak.
Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.
Sürekli gelişmek.
Yapılan her çalışmanın "Türkiye' nin gelişmesi “demek olduğunun ve "dünyaya katma değer sağladığının" bilincinde olmak.
Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

 

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiği konularda sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan; öncü, dinamik ve lider şirketlerden biri olmak.

 

MİSYONUMUZ

Misafir odaklı hizmet anlayışını benimseyen; güvenilir, verimli ve yenilikçi bir şirket olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Yenilikçi olmak
 • İleri görüşlü olmak
 • Misafir ve kalite odaklı olmak
 • Güvenilir ve dürüst olmak
 • Çalışkan olmak
 • Takım çalışmalarına inanmak
 • İnsanlara değer vermek ve güvenmek

 Misafir Memnuniyeti Politikamız

Misafirlerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.
Tüm çalışanlarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.
Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak, takibini sağlamak.
Objektif ve misafir odaklı olmak.
Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.
Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.
Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.Gıda Güvenliği Politikamız

Misafirlerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak.
Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak.
Tüm süreçlerimizi kontrol altına alarak misafir memnuniyetini sağlamak.
Sürekli gelişmek.
Kontrol disiplini ile gıda güvenliğini sağlamak.Çevre Politikamız ve Eylem Planı

Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Nüfusun artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörler çevre kirliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuştur. Kuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamına gelmemektedir. Nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur. Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu olarak, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.

Bunu 3 boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi Atık Yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık Yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Ambalaj Atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.

Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.Çevre Politikamız

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.

“Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece“Wyndham Grand İzmir Özdilek ‘’ değil, “Wyndham Grand İzmir Özdilek” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.

Tesisimiz oluşan ve madde 5’ de belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.Çevre ve Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği konusundaki uygulamalarımız aşağıda belirtilmiştir;
Aydınlatma konusunda gelişen teknoloji düzenli olarak takip edilir; otelimizde LED aydınlatmayı kullanıyor ve  % 60  tasarruf sağlanıyor.
Binalarımızı inşa ederken yan duvarların, tavan ve tabanın ısı kaybını en aza düşürmek için ısı izolasyonu yaptırılıyor.
İklimlendirme cihazları alınırken COP değeri yüksek olan cihazlar tercih edilmektedir.
En son teknoloji kullanılarak otelimizde ısı pompaları, su soğutmalı chiller kullanılmaktadır.
Bina otomasyonu enerji tasarrufu açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerimiz otomasyon sistemiyle kontrol ediliyor.
Otelimizin ısıtılması ve sıcak su yenilenebilir enerji olduğu ve çevre dostu olduğu için termal su tercih edilmektedir. Ayrıca ısı geri kazanım cihazları kullanarak ısı tasarrufu sağlanmaktadır.
Baca gazı ölçüm emisyon testleri düzenli olarak yaptırılarak çevre kirlenmesinin önüne geçilmektedir.

Sonuç olarak ; bütün bu hususları titizlikle yerine getiriyoruz çünkü; 2.165 kWh Elektrik Enerjisi = 5.370 kWh Doğalgaz = 1 ton karbon salınımı = 3 Adet Ağaç
Denkleminden yola çıkarak; yaptığımız her tasarrufun çevreyi korumakla eşdeğer olduğunu biliyoruz.Atıklar ve Bertaraf Yöntemleri


Tehlikeli Atıklar

‘15 01 10’ atık kodlu‘Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmiş ambalaj’ tanımındaki atıklar lisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
’13 02’ atık kodlu ‘Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları’ tanımındaki atık yağların kullanılan yağın cinsine göre atık kodu belirlenmiştir. Bu amaçla tarafımızca yaptırılmış olan ‘Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi’ nden çıkan sonuca göre geri kazanım veya bertaraf  tesisine gönderilmektedir.
’16 06 01’ atık kodlu “Kurşunlu Piller” evsel atıklardan ayrı toplanmakta, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.
’20 01 21’ atık kolu “Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı toplanmakta, gerektiği takdirde lisanslı bertaraf eden firmaya teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmektedir.
’20 01 26’ atık kodlu“Bitkisel Atık Yağlar” düzenli olarak, özel bidonlarda biriktirilmektedir. Belli zaman aralıklarıyla bertarafçı firmaya teslim edilmektedir.

Ambalaj Atıkları ve Diğerleri

Tüm ambalaj çeşitleri ( kağıt,karton, plastic, ahşap, metalik, kompozit,cam, tekstil,  karışık ambalaj ve  atık kartuşlar ) çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması için ayrı olarak biriktirilir. Biriktirilen ambalaj atıkları oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istenmesi halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verilmektedir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; bugün çevrenin de bir kaynak olduğu, zamanla kirlenerek tükenebileceği ve bu kaynağın da kullanımının bir maliyeti olduğunu biliyoruz. Sanayileşmenin çevre kirliliği üzerindeki asıl olumsuzluğu doğrudan kirliliktir. Bu bağlamda “Wyndham Grand İzmir Özdilek” olarak çevrenin korunması için  üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirme çabası içerisindeyiz.


Hakkımızda | Genel Bilgi | Kalite ve Çevre Politikası | İnsan Kaynakları | Değerlendirme Anketleri | Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması PolitikamızAndroid ve IOS Uygulamalarımız Yayında!

Android AppStore

Wyndham


Wyndham Grand İzmir Özdilek modern çizgilere sahip olmanın yanında deniz ve doğa manzarası sunan oda ve suitlerle misafirlerine konforlu konaklama sunmaktadır.
İnciraltı Cad. No:67 35340 Balçova İzmir, TÜRKİYE
+90 232 2921300Özdilek Holding